RESIF Technologien Bel GMbH
14 Korzhenevsky Straße, Minsk
220024, Republik Belarus
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (17) 212 39 02
 • office@resif.by
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8: 30 — 17: 10

Kontaktieren Sie uns

https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_7.jpg
Direktor
Vasilyev
Denis
 • +375 (17) 207 02 50
 • denis.vasiliev@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_10.jpg
Stellvertretender Direktor für Handelsangelegenheiten
Zayats
Yuri
 • +375 (17) 207 02 58
 • +375 (29) 651 43 07
 • yuri.zaiats@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/zalutsky.jpg
Stellvertretender Direktor für Produktion
Zalutsky
Alexandr
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (29) 752 50 30
 • alex.zalutstky@resif.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_11.jpg
Cheftechnologe
Yunevich
Pavel
 • +375 (17) 212 49 58
 • +375 (33) 327 16 93
 • pavel.yunevich@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2018/06/filimonova.jpg
Stellvertretender Direktor für Rechtsangelegenheiten
Filimonova
Ekaterina
 • +375 (17) 207 02 51
 • ekaterina.filimonova@resif.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_13-1.jpg
Verkaufsleiter
Pahomchik
Aleksey
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (29) 670 08 18
 • alexey.pahomchik@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_3-1.jpg
Verkaufsingenieur
Chaley
Artem
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (29) 238 41 32
 • artem.chaley@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/gorshunov.jpg
Verkaufsingenieur
Gorshunov
Evgeniy
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (29) 347 82 49
 • evgen.gorshunov@resif.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_8.jpg
Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle
Evteev
Viktor
 • +375 (17) 212 20 13
 • +375 (29) 370 94 22
 • victor.evteev@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_1-1.jpg
Leiter des Kalibrierlabors
Lusenok
Oleg
 • +375 (29) 167 34 76
 • +375 (44) 530 07 41
 • oleg.lysenok@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/filimonov.jpg
Leiter der Abteilung für externe Zusammenarbeit
Filimonov
Dmitry
 • +375 (17) 207 02 57
 • +375 (44) 534 69 36
 • dmitry.filimonov@resif.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_12-1.jpg
Leiter Einkauf
Lagodich
Sergey
 • +375 (17) 210 25 75
 • +375 (29) 658 02 54
 • sergey.lagodich@reciftech.by
https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_4.jpg
Personalleiter
Mazalevskaya
Natalya
 • +375 (17) 212 21 02
 • nataly.mazalevskaya@reciftech.by