RESIF Technologien Bel GMbH
14 Korzhenevsky Straße, Minsk
220024, Republik Belarus
 • +375 (17) 207 02 50
 • +375 (17) 212 39 02
 • office@resif.by
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8: 30 — 17: 10

Kontaktieren Sie uns
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_7.jpg
  Direktor
  Vasilyev
  Denis
  • +375 (17) 207 02 50
  • denis.vasiliev@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_10.jpg
  Stellvertretender Direktor für Handelsangelegenheiten
  Zayats
  Yuri
  • +375 (17) 207 02 58
  • +375 (29) 651 43 07
  • yuri.zaiats@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/zalutsky.jpg
  Stellvertretender Direktor für Produktion
  Zalutsky
  Alexandr
  • +375 (17) 207 02 50
  • +375 (29) 752 50 30
  • alex.zalutstky@resif.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_11.jpg
  Cheftechnologe
  Yunevich
  Pavel
  • +375 (17) 212 49 58
  • +375 (33) 327 16 93
  • pavel.yunevich@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2018/06/filimonova.jpg
  Stellvertretender Direktor für Rechtsangelegenheiten
  Filimonova
  Ekaterina
  • +375 (17) 207 02 51
  • ekaterina.filimonova@resif.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_13-1.jpg
  Verkaufsleiter
  Pahomchik
  Aleksey
  • +375 (17) 207 02 50
  • +375 (29) 670 08 18
  • alexey.pahomchik@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_3-1.jpg
  Verkaufsingenieur
  Chaley
  Artem
  • +375 (17) 207 02 50
  • +375 (29) 238 41 32
  • artem.chaley@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/gorshunov.jpg
  Verkaufsingenieur
  Gorshunov
  Evgeniy
  • +375 (17) 207 02 50
  • +375 (29) 347 82 49
  • evgen.gorshunov@resif.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_8.jpg
  Leiter der Abteilung Qualitätskontrolle
  Evteev
  Viktor
  • +375 (17) 212 20 13
  • +375 (29) 370 94 22
  • victor.evteev@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_1-1.jpg
  Leiter des Kalibrierlabors
  Lusenok
  Oleg
  • +375 (29) 167 34 76
  • +375 (44) 530 07 41
  • oleg.lysenok@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2020/09/filimonov.jpg
  Leiter der Abteilung für externe Zusammenarbeit
  Filimonov
  Dmitry
  • +375 (17) 207 02 57
  • +375 (44) 534 69 36
  • dmitry.filimonov@resif.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_12-1.jpg
  Leiter Einkauf
  Lagodich
  Sergey
  • +375 (17) 210 25 75
  • +375 (29) 658 02 54
  • sergey.lagodich@reciftech.by
  https://resif.by/wp-content/uploads/2017/10/1_4.jpg
  Personalleiter
  Mazalevskaya
  Natalya
  • +375 (17) 212 21 02
  • nataly.mazalevskaya@reciftech.by